Nieuw rapport over nachtelijke symptomen en functioneren overdag bij volwassenen met slapeloosheid

Geschreven door editor

Idorsia Pharmaceuticals, US Inc. heeft vandaag de publicatie aangekondigd van "Veiligheid en werkzaamheid van daridorexant bij patiënten met slapeloosheid: resultaten van twee multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 3-onderzoeken" in The Lancet Neurology.

Print Friendly, PDF & Email

Daridorexant 25 mg en 50 mg verbeterden de slaapresultaten, en daridorexant 50 mg verbeterde ook het functioneren overdag bij mensen met een slapeloosheidsstoornis, met een gunstig veiligheidsprofiel. De totale incidentie van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelingsgroepen bij volwassenen en oudere volwassenen (65 jaar en ouder) met slapeloosheid. Zoals gemeld, vertoonde daridorexant 50 mg statistisch significante verbeteringen in de primaire eindpunten van het begin en onderhoud van de slaap, evenals de secundaire eindpunten van totale slaaptijd en slaperigheid overdag.

Belangrijk is dat de onderzoeken de eerste waren die het effect van een slapeloosheidsbehandeling op het functioneren overdag onderzochten, met behulp van een gevalideerde, door de patiënt gerapporteerde uitkomsttool, die drie verschillende domeinen omvat (waarschuwing/cognitie, stemming en slaperigheid). Daridorexant 50 mg, dat werd geëvalueerd in een van de twee onderzoeken, vertoonde verbeteringen ten opzichte van de uitgangswaarde op alle domeinen van het functioneren overdag met een hoge mate van consistentie.

Emmanuel Mignot, MD, hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Stanford University en hoofdauteur, merkte op:

“Mensen met slapeloosheid klagen vaak over een verminderd functioneren overdag. Dit is een belangrijk probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien bij de behandeling van slapeloosheid en in feite kunnen veel slaapbevorderende medicijnen het functioneren overdag aantasten als ze resteffecten hebben. In dit programma zagen we niet alleen de werkzaamheid van daridorexant op slaapinductie, onderhoud en door de patiënt gerapporteerde slaapkwantiteit en kwaliteit, maar belangrijker nog, bij een dosis van 50 mg, op het functioneren overdag, met name in het slaperigheidsdomein zoals gemeten met een nieuwe schaal, de IDSIQ. Deelnemers aan de daridorexant 50 mg-groep rapporteerden verbeteringen in meerdere aspecten van het functioneren overdag, zoals beoordeeld door dit nieuw ontwikkelde en gevalideerde instrument dat stemming, alertheid/cognitie en slaperigheid beoordeelde. Het is opwindend om te zien dat slapeloosheid eindelijk niet alleen wordt gezien als een nachtelijk probleem, maar als een oorzaak van lijden overdag.”

Werkzaamheid en veiligheidsresultaten

Daridorexant 50 mg verbeterde significant het begin van de slaap, het slaaponderhoud en de zelfgerapporteerde totale slaaptijd in maand één en drie in vergelijking met placebo. Het grootste effect werd waargenomen bij de hoogste dosis (50 mg), gevolgd door 25 mg, terwijl de dosis van 10 mg geen significant effect had. In alle behandelingsgroepen bleven de verhoudingen van de slaapstadia behouden, in tegenstelling tot bevindingen gerapporteerd met benzodiazepinereceptoragonisten.

Een belangrijk aandachtspunt van de onderzoeken was het evalueren van de impact van daridorexant op het functioneren overdag bij patiënten met slapeloosheid, zoals beoordeeld aan de hand van de Insomnia Daytime Symptoms and Impacts Questionnaire (IDSIQ). IDSIQ is een gevalideerd, door de patiënt gerapporteerd uitkomstinstrument dat speciaal is ontwikkeld volgens de FDA-richtlijnen, inclusief patiëntinput, om het functioneren overdag bij patiënten met slapeloosheid te meten. De slaperigheidsdomeinscore van de IDSIQ werd geëvalueerd als een belangrijk secundair eindpunt in beide hoofdonderzoeken en vergelijkingen met placebo omvatten controle voor multipliciteit. Daridorexant 50 mg vertoonde een zeer statistisch significante verbetering in slaperigheid overdag in maand één en maand 3. De domeinscore voor slaperigheid was in geen van beide onderzoeken op beide tijdstippen significant verbeterd bij 25 mg. Daridorexant 50 mg verbeterde ook de aanvullende IDSIQ-domeinscores (waarschuwings-/cognitiedomein, stemmingsdomein) en de totale score (p-waarden < 0.0005 versus placebo, niet gecorrigeerd voor multipliciteit). Verbeteringen in het overdag functioneren door daridorexant 50 mg namen progressief toe gedurende de drie maanden van het onderzoek.

De totale incidentie van bijwerkingen was vergelijkbaar tussen de behandelingsgroepen. Bijwerkingen die bij meer dan 5% van de deelnemers voorkwamen, waren nasofaryngitis en hoofdpijn. Er waren geen dosisafhankelijke verhogingen van bijwerkingen over het hele doseringsbereik, waaronder slaperigheid en vallen. Verder werden geen afhankelijkheid, rebound-slapeloosheid of ontwenningsverschijnselen waargenomen bij abrupte stopzetting van de behandeling. Bij alle behandelingsgroepen kwamen bijwerkingen die leidden tot stopzetting van de behandeling numeriek vaker voor bij placebo dan bij daridorexant.

Martine Clozel, MD, en Chief Scientific Officer van Idorsia, merkte op:

"Deze gegevens die zijn gepubliceerd in The Lancet Neurology benadrukken de diepte van het bewijs dat is gegenereerd in het ontwikkelingsprogramma voor daridorexant en de eigenschappen van het medicijn waarvan ik denk dat ze de resultaten verklaren. Het medicijn is ontworpen om werkzaamheid te hebben voor het begin en onderhoud van de slaap bij optimaal effectieve doses, terwijl resterende slaperigheid in de ochtend wordt vermeden. Dit profiel, samen met de gelijke blokkade van beide orexine-receptoren – wat kan leiden tot een remming van de chronische sympathische hyperactiviteit die kenmerkend is voor slapeloosheid – kan de verbetering verklaren die we zien in het overdag functioneren met 50 mg daridorexant.”

Daridorexant bij slapeloosheid

Een slapeloosheidsstoornis wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het in slaap komen of het in stand houden van de slaap en gaat gepaard met angst of beperkingen in het dagelijks functioneren. Mensen met slapeloosheid melden een breed scala aan klachten overdag, van vermoeidheid en verminderde energie tot stemmingswisselingen en cognitieve problemen.

Slapeloosheid wordt geassocieerd met een overactief waaksysteem.

Daridorexant, een nieuwe dubbele orexinereceptorantagonist, is ontworpen en ontwikkeld door Idorsia voor de behandeling van slapeloosheid. Daridorexant richt zich op de overmatige waakzaamheid die kenmerkend is voor slapeloosheid door de activiteit van orexine te blokkeren. Daridorexant richt zich specifiek op het orexinesysteem door competitief te binden aan beide receptoren, waardoor de activiteit van orexine omkeerbaar wordt geblokkeerd.

Daridorexant is door de FDA goedgekeurd in de VS onder de handelsnaam QUVIVIQ™ en zal beschikbaar zijn volgens planning door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration in mei 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Over de auteur

editor

Hoofdredacteur van eTurboNew is Linda Hohnholz. Ze is gevestigd in het hoofdkantoor van eTN in Honolulu, Hawaii.

Laat een bericht achter