Klik hier om JOUW banners op deze pagina te tonen en betaal alleen voor succes

China Snel nieuws

Mens en natuur. UNESCO's Man and the Biosphere-programma

Sinds China toetrad tot UNESCO's Man and the Biosphere (MAB)-programma, met name de oprichting van het Chinese Nationale Comité voor MAB-programma (MAB China), heeft de implementatie van MAB een positieve rol gespeeld bij het behoud van de biodiversiteit, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bouw van ecologische beschaving en een prachtig China, en de ontwikkeling van ecologisch onderzoek in China, stelt Wang Ding, secretaris-generaal van MAB China, onlangs in een artikel gepubliceerd op Bulletin of Chinese Academy of Sciences.

In zijn artikel "To Harmonize Relationship Between Human and Nature and Achieve Sustainable Development: UNESCO's Man and the Biosphere Program in China", bespreekt Wang de voortgang van de implementatie van MAB in China, analyseert hij de problemen en uitdagingen en doet hij voorstellen met betrekking tot de toenemende behoeften van mondiaal milieubeheer en het bouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor al het leven op aarde door samenwerking binnen de internationale gemeenschap.

In de jaren vijftig en zestig trokken milieuvervuiling en -bescherming geleidelijk de aandacht van de mensen. In 1950 lanceerde René Maheu, voormalig directeur-generaal van UNESCO, voor het eerst het MAB-programma aan de wereld tijdens de Algemene Vergadering van UNESCO. China nam in 1960 deel aan dit programma en in 1971 werd het Chinese Nationale Comité voor UNESCO's Man and the Biosphere Program (MAB China) opgericht, met de steun van de Chinese Academie van Wetenschappen (CAS) in samenwerking met andere ministeries die zich bezighouden met het beheer van natuurbehoud, bosbouw, landbouw, onderwijs, oceaan en atmosfeer, enzovoort. Sindsdien heeft MAB China diverse verkenningen uitgevoerd die de waarde van UNESCO-MAB combineren met de behoeften van de natuurreservaten in China.

Volgens het artikel heeft China nu, als enige ter wereld, zijn eigen nationale netwerk van biosfeerreservaten gebouwd en op basis van het netwerk rijke natuurlijke beschermings- en duurzame ontwikkelingspraktijken uitgevoerd. In totaal 34 beschermde natuurgebieden, zoals het Changbaishan-natuurreservaat in Jilin, het Dinghushan-natuurreservaat in Guangdong en het Wolong-natuurreservaat in Sichuan, zijn door UNESCO aangewezen als wereldbiosfeerreservaten, waarvan het totale aantal de eerste in Azië is. "Deze reservaten hebben een actieve biodiversiteit en behoud van ecosystemen, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en grensverkenning en internationale samenwerking bij de gezamenlijke ontwikkeling van beschermde gebieden en omliggende gemeenschappen", zegt Wang.

Om optimaal gebruik te maken van het internationale uitwisselingsplatform van MAB en de invloed van MAB in China verder uit te breiden, werd in 1993 het Chinese Biosphere Reserves Network (CBRN) opgericht. Eind 2020 waren 185 beschermde natuurgebieden in dit netwerk opgenomen, Waarvan 80 procent nationale natuurreservaten, goed voor 31 procent van de totale natuurreservaten in China. Dit netwerk omvat bijna alle belangrijke soorten ecosystemen en beschermde gebieden met biodiversiteit in het land. "Het netwerk organiseert elk jaar trainingsseminars en andere uitwisselingsactiviteiten en wordt een van de belangrijkste transdepartementale en interdisciplinaire uitwisselingsplatforms voor beschermde natuurgebieden", schrijft Wang.

“Het is opmerkelijk dat CBRN het eerste nationale netwerk is dat overeenkomt met het World Biosphere Reserve Network (WBRN), en dit baanbrekende werk is zeer gewaardeerd door UNESCO. Het initiatief promootte UNESCO om het regionale netwerk en het thematische netwerk van biosfeerreservaten in de wereld op te bouwen, dat tot op zekere hoogte de Chinese wijsheid aan de wereld verspreidde. In 1996 ontving MAB China de Fred M. Packard Award (een van de belangrijkste internationale onderscheidingen op het gebied van natuurbehoud) van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), en de belangrijkste reden voor de prijs was de oprichting van CBRN ter bevordering van de bredere praktijk van MAB”, vervolgt hij.

Wang onthult dat er rijke praktijken voor duurzame ontwikkeling zijn uitgevoerd in biosfeerreservaten. Zo is de relatie tussen biosfeerreservaten en omliggende gemeenschappen verbeterd om duurzame ontwikkeling te bevorderen, en is gepleit voor gestandaardiseerd ecotoerisme om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Als wereldwijd intergouvernementeel wetenschapsprogramma heeft MAB sinds de jaren tachtig een groot aantal onderzoeksprojecten ondersteund en een aantal onderzoeks- en monitoringprojecten georganiseerd en uitgevoerd in samenwerking met enkele gezaghebbende organisaties in binnen- en buitenland. Het idee van harmonie tussen mens en natuur is overgebracht door traditionele en nieuwe media, en er zijn ook een reeks trainingsactiviteiten om de capaciteitsopbouw van reserves te verbeteren.

Ondanks de geweldige prestaties, zegt Wang, zijn er nog enkele uitdagingen bij de uitvoering van het programma in China. "Het zal met name een grote taak voor China zijn om ten volle gebruik te maken van de voordelen en tekortkomingen in het post-pandemische tijdperk en de aanleg van een beschermd natuurgebied dat wordt gedomineerd door nationale parken", geeft hij aan. “MAB China zal zich vanuit drie aspecten inspannen om de betere ontwikkeling van UNESCO-MAB in China te bevorderen.”

De eerste is het versterken van de leidende rol van de wetenschap. "Het is noodzakelijk om de leidende en ondersteunende rol van wetenschap en technologie verder te spelen, evenals de voordelen van het organisatietalentteam van CAS." Hij stelt ook voor om de internationale samenwerking te versterken om de uitwisselingen tussen China en de wereld te bevorderen. “Enerzijds zullen we doorgaan met het overbrengen van het internationale geavanceerde idee over ecologisch beheer naar China; aan de andere kant zullen we China's ervaring in recente ecologische beschavingsopbouw en Chinese wijsheid aan de wereld verspreiden', zegt hij. Zijn derde suggestie is om meer speelruimte te geven aan experts op verwante gebieden en om wijsheid te verzamelen om een ​​gemeenschap van gedeelde toekomst voor al het leven op aarde op te bouwen.

Gerelateerd nieuws

Over de auteur

Dmytro Makarov

Laat een bericht achter

Delen naar...