Klik hier om JOUW banners op deze pagina te tonen en betaal alleen voor succes

Luchtvaartmaatschappijen verenigingen Luchtvaart Reisnieuws breken Land | Regio EU Nieuws Herbouw Onderzoek Technologie Toerisme vervoer Trending

Hoe een duurzame toekomst voor de luchtvaart veilig te stellen

Europese Cockpit Association
Geschreven door Jürgen T Steinmetz

Klimaatverandering en Europese luchtvaart. De cruciale rol van Europa bij het waarborgen van veilige mobiliteit moet zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De luchtvaart, als strategische Europese infrastructuur, zal een cruciale rol blijven spelen bij het waarborgen van veilige mobiliteit over het hele continent, maar het moet zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk verkleinen.

Sustainable Aviation Fuels (SAF) zal hiervoor een essentiële factor zijn en verdient prioritaire aandacht, terwijl de groene transitie van de luchtvaart ook een rechtvaardige transitie moet zijn, waarbij ecologische en sociale duurzaamheid hand in hand gaan. 

“Europese piloten zetten zich volledig in voor de Overeenkomst van Parijs. Europese pilots ondersteunen de doelstellingen van de Europese Green Deal en het 'Fit for 55'-pakket.

Ze zijn bereid om mee te bouwen aan een groenere, sociaal en economisch robuuste toekomst voor de luchtvaart”, zegt ERK-vicevoorzitter Juan Carlos Lozano, verwijzend naar ECA's onlangs gepresenteerde standpuntnota 'Securing a Sustainable Future for Aviation'.

“We zijn klaar om concreet bij te dragen aan de collectieve inspanning om de ecologische voetafdruk van de luchtvaart te verkleinen. Het is onze ambitie om samen te werken met de industrie en regelgevers bij het promoten van nieuwe operationele praktijken en procedures die meer milieuwinst opleveren, terwijl veiligheid een prioriteit blijft”, aldus Lozano.

De ERK heeft goede hoop dat de lopende EU-wetgevingsprocessen de juiste regelgevende instrumenten zullen opleveren om de luchtvaart op het decarbonisatiepad te zetten.

Als zodanig ondersteunt de ERK het zogenaamde SAF-emissiemechanisme, dat in het Europees Parlement en ook in de Raad ingang heeft gevonden.

"Er zijn echter dringend aanvullende beleidsinitiatieven nodig als een EU-blendingsmandaat uiteindelijk geen wishful thinking mag blijven", aldus Lozano.

"We dringen er bij alle spelers in de sector, de lidstaten en de Europese Commissie op aan om te handelen in een geest van echt publiek-private partnerschappen en om snel concrete maatregelen te nemen om de productie en het gebruik van SAF te stimuleren door een sterke industriële pijler in Europa op te bouwen", concludeerde hij.  

'Beter terug bouwen' is het nieuwe motto geworden in het post-crisistijdperk. De Europese piloten zijn er vast van overtuigd dat de luchtvaart deze kans moet aangrijpen om zichzelf 'opnieuw uit te vinden' en opnieuw een duurzame, robuuste en veerkrachtige 3.0-industrie te worden - een voorwaarde voor elk verder groeiperspectief op de lange termijn.

Duurzaamheid moet daarom de hoeksteen zijn van elke wederopbouw van de luchtvaart. En duurzaamheid is drieledig:

ecologisch, economisch en sociaal. 

"Meer dan ooit is het essentieel dat de vergroening van de luchtvaart, die terecht een topprioriteit is geworden, niet ten koste gaat van sociale rechten en hoogwaardige werkgelegenheid", zegt Otjan de Bruijn, ERK-president.

Nieuwe bedrijfsmodellen voor luchtvaartmaatschappijen, de explosie van onzekere atypische arbeidsvormen en, meer recentelijk, de COVID-19-pandemie hebben de industrie door elkaar geschud en de werkomgeving van vliegtuigbemanningen verslechterd.

"ECA roept beleidsmakers op om een ​​regelgevings- en beleidsklimaat mogelijk te maken dat sociale duurzaamheid bevordert in alle stadia van de overgang naar een koolstofarme luchtvaartsector", benadrukte hij. 

DE UITDAGING ERKENNEN

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd.

De luchtvaart is een strategische Europese infrastructuur die een cruciale rol zal blijven spelen bij het waarborgen van veilige mobiliteit in Europa. De luchtvaart zal echter een zeer ambitieus decarbonisatietraject moeten volgen om deel uit te maken van de 'groene' oplossing. ECA roept daarom beleidsmakers en alle belanghebbenden in de luchtvervoersindustrie op om hun krachten te bundelen en snel te handelen om een ​​veerkrachtig, concurrerend en duurzaam luchtvaartsysteem in Europa in stand te houden.

2. VERBINTENIS AAN DE EU GREEN DEAL

Europese pilots zijn toegewijd aan de doelstellingen van de Europese Green Deal en juichen over het algemeen de ambitieuze beleidsinitiatieven van het 'Fit for 55'-pakket toe, zij het onder voorbehoud van een aantal opmerkingen en voorgestelde verbeteringen.

3. DUURZAME LUCHTVAARTBRANDSTOFFEN (SAF) – EEN STRATEGISCHE HULPBRONNEN SAF

worden algemeen erkend als de meest veelbelovende manier om de luchtvaart op korte tot middellange termijn koolstofarm te maken en als zodanig is ReFuelEU een belangrijke pijler van het 'Fit for 55'-pakket bij de invoering van een blendingmandaat. Het verzekeren van vroege toegang tot een voldoende aanbod van SAF, tegen een redelijke prijs, zal een cruciale troef zijn om tot de winnaars van de groene transitie te behoren, aangezien toegang tot SAF zal bepalen wie in de toekomst de routes zal vliegen.

Europese pilots doen daarom een ​​beroep op de EU-beleidsmakers en de industrie om de noodzakelijke, dringende stappen te nemen om een ​​leider te worden in het produceren van echt duurzame SAF's om toekomstige connectiviteit, werkgelegenheid en concurrentievermogen van de Europese luchtvaart veilig te stellen.

BIJDRAGE VAN PILOTEN

Het is de ambitie van de ERK om nieuwe operationele praktijken en procedures te promoten die milieuwinst opleveren. Europese piloten zijn bereid om in hun eigen opdracht concreet bij te dragen aan de collectieve inspanning om de ecologische voetafdruk van de luchtvaart te verkleinen.

Het is van het grootste belang ervoor te zorgen dat het veiligheidsniveau wordt gehandhaafd of verbeterd wanneer dergelijke milieugestuurde procedures worden ingevoerd.

5. DUURZAME GROEI

Wetenschappelijk bewijs toont aan dat duurzame groei in de luchtvaart haalbaar is, mits een aantal goed gekozen, tijdige en ambitieuze maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de opwarming van de aarde verder gaat dan +2 graden Celsius.

6. DUURZAAMHEID VAN HET MILIEU MOET HAND IN HAND GAAN MET SOCIALE EN ECONOMISCHE DUURZAAMHEID

Het is essentieel dat de vergroening van de luchtvaart niet ten koste gaat van sociale rechten, hoogwaardige werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. ECA roept beleidsmakers daarom op om een ​​regelgevings- en beleidsklimaat mogelijk te maken dat sociale duurzaamheid bevordert in alle stadia van de overgang naar een koolstofarme luchtvaartsector.

Dit betekent ook dat de extra kosten van de groene transitie niet gecompenseerd mogen worden door bezuinigingen door het gebruik van precaire atypische arbeidsvormen (zoals bemiddelingsbureaus en nulurencontracten, (schijn)zelfstandigheid of uitbuiting to-Fly-regelingen).

Luchtvaartmaatschappijen in staat stellen te investeren in groene economische duurzaamheid is ook belangrijk. Het waarborgen van een regelgevend kader dat eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld waarborgt, is daarom van het grootste belang.

LUCHTVAART – EEN STRATEGISCHE INFRASTRUCTUUR & ONDERDEEL VAN DE 'GROENE' OPLOSSING

Europese infrastructuur, die essentiële connectiviteit biedt en sociaaleconomische cohesie en tijdige levering van goederen en diensten bevordert. Deze infrastructuur is een publiek goed, maakt deel uit van de ruggengraat van de economie in het algemeen, en zal een belangrijke rol blijven spelen met betrekking tot een veilig via de lucht verbonden Europa.

Om deze redenen is ECA er vast van overtuigd dat de luchtvaart deel moet uitmaken van de 'groene' oplossing en nu de basis moet leggen om deel uit te maken van een veilig en duurzaam toekomstig transportsysteem in Europa. De noodzaak om een ​​duurzame toekomst voor de luchtvaart veilig te stellen, komt tegen de achtergrond van het meest recente rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering (IPCC), uitgebracht in februari 1, dat bevestigt dat klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van onze tijd is. Het benadrukt dat er ambitieuze, versnelde maatregelen nodig zijn om ons aan te passen aan de klimaatverandering en tegelijkertijd snelle, diepe reducties in de uitstoot van broeikasgassen te realiseren.

Hoewel de uitstoot van de luchtvaart iets minder dan 3% van de wereldwijde CO2-emissies (pre-pandemische niveaus) vertegenwoordigt, blijven ze toenemen

2. De geschatte jaarlijkse verbetering van de brandstofefficiëntie op lange termijn van meer dan 2% per jaar zal daarom niet voldoende zijn om de luchtvaart in 2050 COXNUMX-neutraal te maken.

Bovendien voorspelde adviesbureau Roland Berger in 2020 dat als andere industrieën koolstofarm zouden worden in overeenstemming met de huidige prognoses, de luchtvaart tegen 24 tot 2050% van de wereldwijde uitstoot zou kunnen vertegenwoordigen - tenzij er een significante technologische verschuiving plaatsvindt, waardoor de industrie een revolutie nodig heeft

3. Tot slot wordt verwacht dat de energiecrisis die in 2021 is ontstaan, verergerd door de oorlog in Oekraïne, zal aanhouden. Als gevolg hiervan zullen alle industrieën die sterk afhankelijk zijn van fossiele energie in de toekomst zwaar worden getroffen

4. De luchtvaart op een groen pad brengen is daarom essentieel om de industrie weerbaarder te maken.

Tegen deze achtergrond zal de luchtvaartindustrie een zeer ambitieus decarbonisatietraject moeten inslaan, en wetenschappelijk bewijs toont aan dat duurzame groei in de luchtvaart haalbaar is - op voorwaarde dat er snel genoeg en door alle relevante spelers gedurfde maatregelen worden genomen.

ECA roept daarom beleidsmakers en alle belanghebbenden in de luchtvervoersindustrie op om hun krachten te bundelen en snel te handelen om een ​​veerkrachtig, concurrerend, veilig en ecologisch duurzaam luchtvaartsysteem in Europa te behouden, en om bij te dragen aan het plan en de doelstellingen van het klimaat van Parijs overeenkomst.

Tegen deze achtergrond zal de luchtvaartindustrie een zeer ambitieus decarbonisatietraject moeten inslaan, en wetenschappelijk bewijs toont aan dat duurzame groei in de luchtvaart haalbaar is - op voorwaarde dat er snel genoeg en door alle relevante spelers gedurfde maatregelen worden genomen.

ECA roept daarom beleidsmakers en alle belanghebbenden in de luchtvervoersindustrie op om hun krachten te bundelen en snel te handelen om een ​​veerkrachtig, concurrerend, veilig en ecologisch duurzaam luchtvaartsysteem in Europa te behouden, en om bij te dragen aan het plan en de doelstellingen van het klimaat van Parijs overeenkomst.

Over de auteur

Jürgen T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz heeft sinds zijn tienerjaren in Duitsland (1977) continu gewerkt in de reis- en toerisme-industrie.
Hij stichtte eTurboNews in 1999 als de eerste online nieuwsbrief voor de wereldwijde reis-toerisme-industrie.

Laat een bericht achter

Delen naar...